Někdy prostě nijak. Když je kreslíř škodolibý nebo cvok – popřípadě škodolibý cvok – a nakreslí takový idiotský obrázek, mají zamilovaní smůlu, neboť na sebe budou bezradně halekat už navždy. Toto příkoří jim umožnila redakce časopisu Naše rodina ve své pravidelné rubrice potměšile nazvané Úsměv.


Usmev_06_foto