Podobně jako v případě Cyrana z Bergeracu nebo Buffalo Bill, i literární postava Barona Prášila byla inspirována reálným člověkem – Karlem Friedrichem Hieronymem von Münchhausen. Podle svých vlastních vyprávění cestoval nejen na dělové kouli, ale dokázal sám sebe vytáhnout za vlasy z bažiny. Narodil se přesně před 300 lety!