Švédský chemik objevil nejen kyslík, ale i molybden, wolfram, baryum, mangan, vodík a chlor. Pak ještě kyseliny vinnou, šťavelovou, močovou, mléčnou a citronovou, fluorovodíkovou, kyanovodíkovou a arsenovou a mnoho dalších chemických sloučenin. Celkem slušné skóre na člověka, který se dožil jen 43 let.