Někdy kreslíř o vtipu na téma přemýšlí tak dlouho, až dané prostředí bezděčně úplně opustí, aby pak překvapeně zjistil, že místo školy kreslí banku. (Obálku s autorským výtiskem časopisu Rodina a škola tentokrát otevírala naše Karolínka.)

RaS_2019_04_foto3

RaS_2019_04_foto2

RaS_2019_04_foto1