Výchova k wellbeingu je téma listopadového fejetonu Evžena Bedrníčka v časopise Rodina a škola.