Anglický duchovní ovládal francouzštinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu. Pracoval pro britskou vládu, věnoval se teologii, logice, kryptografii, anglické gramatice, filozofii, hudební teorii a hlavně matematice. Když nemohl spát, počítal prý z hlavy odmocniny na desítky desetinných míst. Byl to on, kdo vymyslel, že pro nekonečno, budeme používat symbol ležaté osmičky.