Na jedné straně vypráví Marián Jelínek o tom, v jakém žijeme blahobytu, na další straně škodolibě nahlížím na učitelské povolání. To vše v lednovém čísle časopisu Rodina a škola. Mimo jiné to znamená, že vtipy k fejetonům Evžena Bedrníčka (taky pseudonym) vymýšlím už šestým rokem.