“Na autobusovém terminálu v Hradci Králové si budete připadat jako v jakémsi Vhrstilandu,” napsal novinář Ivan Hanousek ve svém e-magazínu GAG. Raději tu nebudu psát o tom, že to byl právě on, kdo mě do toho díla uvrtal, že jsem byl vlastně náhradníkem za jednoho slavnějšího kolegu a už vůbec ne o tom za kterého…

Dostal jsem za úkol v poměrně velmi krátké době vytvořit šest velkoplošných kreslených plakátů, které by přispěly k hledání rodin pro přechodnou pěstounskou péči. Kreslením šťastných rodin v různých situacích jsem de facto ilustroval slogan “Děti – to je starost… Ale i radost”. Takže jsem vymýšlel nejrůznější situace, v nichž se takové šťastné, uvědomělé rodiny mohou ocitnout – společné výlety, hry, vaření… A vymyslel jsem jich samozřejmě o něco víc, aby měl klient z čeho vybírat.

Všechny ty nepřehlédnutelné plakáty visely pár týdnů na hradeckém terminálu, jak dokládají ilustrační fotky, které mi z úřadu Královéhradeckého kraje poslali. Šest velkých ilustrací na šesti nástupních ostrůvcích se asi opravdu nedalo přejít bez povšimnutí. A kdyby si náhodou někdo myslel, že nasednutím na některý z autobusů pohled na Vhrstiho veselé obrázky končí, ve vozech čekal cestující na monitorech komiks o tom, jak se takové dítě v nouzi pomalu zabydluje v pěstounské péči a jak se připravuje na budoucí převzetí novou rodinou.

Pronájem citylightů a monitorů v autobusech už v půlce června skončil. Plakáty však prý zachránili a momentálně je vystavují ve vestibulu Krajského úřadu. Prý z toho možná udělají výstavu putovní. I o kreslený příběh z autobusů projevily zájem různé neziskové organizace, takže i ten začne možná žít svým životem.

To se tak někdy stane: Práce se vám tak povede, že přeroste původní rámec zakázky a dělá svou službu ještě dlouho potom, co už měla být dávno uzavřená…


ilustrace

bezeslovný komiks jako slideshow

kreslené plakáty ve veřejném prostoru kreslené plakáty ve veřejném prostoru kreslené plakáty ve veřejném prostoru kreslené plakáty ve veřejném prostoru kreslené plakáty ve veřejném prostoru slideshow - kreslený komiksslideshow - kreslený komiks