Při vzdělávání dětí na dálku dochází v rodinách k politováníhodným nedorozuměním (časopis Rodina a škola 5/2020).