Poslední loňská novoročenka, kterou vám ukážu, je ta pro Brusel, respektive pro tamní Českou školu bez hranic. Mimochodem tahle skvělá paní učitelka je čerstvou držitelkou Medaile Za zásluhy o diplomacii.