V časopise Rodina a škola tentokrát o přípravě mladého naivního pedagoga na svou první samostatnou hodinu.