Malíř a teoretik umění Vasilij Kandinskij byl vedle Františka Kupky jedním z prvních průkopníků abstraktního malířství. To bylo samozřejmě zcela neakceptovatelné v Rusku po bolševické revoluci, a tak musel odejít do Německa a později do Francie, kde zemřel v roce 1944 už jako franouzský občan.