Před 174 lety se narodil pán, který si ve své würzburské laboratoři tak dlouho hrál s katodovými paprsky, až vymyslel rentgen. Tak všechno nejlepší, šneku!