Sliboval jsem tady, že budu hlavní postavou v knížce Už vím jak a že dokonce moje skutečné jméno ponese i samotný název knihy. Od toho jsme nakonec s paní redaktorkou upustili, jakkoliv slogan „Vojta ti to vysvětlí“ zazní v knížce víc než padesátkrát!

Od začátku nám ale bylo jasné, že knížkou by měl děti někdo provázet. Někdo, kdo bude jako ony, ale přitom lehce poučený o záležitostech, o nichž chce dětem vyprávět. Aby to zkrátka nebylo příliš mentorské, příliš školometské.

Nakonec mě napadlo, že žádnou takovou postavu vymýšlet nebudu. Prostě nakreslím sám sebe jako malého kluka. A tak knížkou provází blonďatý kluk s brýlemi a bílým pláštěm, který se jmenuje Vojta.

V celé knížce se ani jednou neobjeví informace o tom, že ta postava jsem já. Dokonce, ani když jsem na poslední stranu nakreslil sám sebe jako dospělého spisovatele, který píše tuhle knížku, nic tam o malém Vojtovi neprozradím.

To, že jsem hlavní hvězdou svojí knížky, vystupující navíc pod mým skutečným jménem, tedy zůstane naším malým tajemstvím. Jakkoliv to mají všichni před očima ;-)