Fejeton Evžena Bedrníčka na poslední straně časopisu Rodina a škola tentokrát pranýřuje (ne)vědomosti žáků v oblasti historických faktů. Tak jsem ještě jeden častý omyl přidal. Ačkoliv jistou logiku tenhle názor nepostrádá. S fotodokumentací mi tentokrát pomáhala sedmnáctiměsíční Karolínka.


RaS_2019_11_foto_pxlr