Taková malá, nenápadná vesnička. A přitom tolik pokladů a tajemství! Vzácné roubené sýpky. Bývalá papírna a zaniklý rybník. Někdejší těžba kaolínu a vitriolové břidlice, výroba české dýmavé kyseliny. Bohatá historie včelařů, truhlářů, hasičů a Sokolů. Dávno zaniklé obce Třebokov a Hýrovy Hory. A ta příroda – rostliny, stromy, ptáci, zvířata… A v místní hájovně se před dvěma sty lety narodil zakladatel české kasteologie František Alexander Heber, tvůrce úctyhodného sedmisvazkového díla Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlöss. A to prosím pěkně zemřel v pouhých čtyřiatřiceti letech.

A tak si jednou Martina usmyslela, že své milované obci Jarov v okrese Plzeň-sever věnuje krásnou naučnou stezku. Začala shánět veškeré písemné i obrazové podklady, mluvila s rodáky, přesvědčovala sousedy, radila se s odborníky, vymýšlela interaktivní prvky a hry pro děti, domlouvala spolupráci s fotografy, truhláři a tiskaři, žádala o granty i o podporu vedení obce. A protože jsme spolu před lety vytvořili hezkou naučnou stezku pro děti v Plzni na Homolce, požádala o spolupráci i mě.

Ujal jsem se jak grafického designu informačních tabulí a interaktivních prvků, tak samozřejmě i několika ilustrací. Kreslil jsem schéma geologického vývoje v Barrandienu či galejní pece na výrobu olea. Kreslil jsem vývoj jeleního parohu i podrobně popsaný paroh daňčí. Mimochodem – víte, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem nebo jak se říká samici od daňka?

A to mě na takových zakázkách baví nejvíc – že se člověk při práci dozví spoustu zajímavých věcí. Stejně jako když jsem před pár lety studoval život boskovického skauta Leopolda Färbera, abych mohl jeho životní příběh přetavit do komiksu Hurvínkovy příhody. Ale v Jarově jsem kreslil i velké obrazy pro děti, ve kterých můžou hledat a počítat zvířátka a rostliny.

Když jednou Martina ukazovala návrhy tabulí místním rodákům, těšila se, jak se budou rozplývat nad starými dokumenty a fotografiemi. A oni se ti dědečkové a babičky místo toho sesypali na hledání sedmi rozdílů mezi obrázky pro děti…

Na otevření desetikilometrové naučné stezky se v tropickém vedru na začátku prázdnin dostavila možná až polovina ze 136 místních obyvatel. To je, jako kdyby se přišlo půl milionu Pražanů podívat na přestřižení pásky k tunelu Blanka. No, to asi nebyl nejlepší příklad.

A pak jednou dostanete e-mail od úplně cizích lidí, kteří se o stezce dočetli v novinách, hned si ji přijeli i s malými dětmi projít, a děkují vám, jak si ten skvělý výlet všichni bezvadně užili.

Přijeďte si taky prohlédnout všech sedmnáct velkých tabulí nabitých informacemi i hrami a úkoly pro děti. Vesnička Jarov a okolní příroda za to rozhodně stojí. Ostatně název obce Jarov vznikl přesmyčkou z původního jména Rájov. A hned druhé zastavení, kde jsme se vyřádili na otočných mapách noční oblohy, najdete na rozhledně Radost.

Tak si udělejte radost v ráji…


Zdá se, že hledání rozdílů mezi obrázky je zábava spíš pro dospělé než pro děti. Když srolujete níž, můžete to zkusit taky.

Jarovská naučná stezka

Naučná stezka je plná názorných příkladů, ukázek a pohyblivých prvků.

Jarovská naučná stezka

Zkusíte si, jak zní různé druhy dřeva, a zaškrábete si na stromofon.

Jarovská naučná stezka

Poměříte svoji výšku s lesními zvířaty.

Jarovská naučná stezka

Zkusíte správně určit nakreslené stopy zvířat stejně jako pán s ranečkem přes rameno.

Jarovská naučná stezka

Při otevírání stezky došlo dokonce i na autogramy.

Jarovská naučná stezka

Naštěstí si nikdo nevšiml malinké chybičky na prvním zastavení (ukazuji schválně jinam).

Jarovská naučná stezka

Zastavení u rozhledny Radost.

Jarovská naučná stezka

Najděte 7 rozdílů. 

Jarovská naučná stezka

 Najděte všechna zvířátka, rostliny a věci. V originále má obrázek metr na šířku.

Jarovská naučná stezka

A nakonec mapa, abyste nezabloudili.

Jarovská naučná stezka