Slavný Výkřik je znám v několika verzích: dva pastely, dva oleje a několik litografií. Munch popsal vznik obrazu takto: „Šel jsem po silnici se dvěma přáteli, když zapadalo slunce. Náhle obloha zčervenala jako krev. Zastavil jsem a opřel se o plot. Cítil jsem se nevýslovně unavený. Na modravě černém fjordu se táhly ohnivé a krvavé jazyky. Mí přátelé pokračovali v chůzi, zatímco já jsem zaostával a třásl se strachy. Pak jsem zaslechl obrovský nekonečný výkřik přírody.“